Prosumer tarief

Eerlijke deelname

Voorheen werden de kosten van het net alleen gedragen door mensen zonder zonnepanelen.

In 2020 wees de Belgische regering op dit oneerlijke systeem voor consumenten zonder panelen. Daarom deed op 1 oktober 2020 het prosumententarief zijn intrede.

Het is geen belasting, maar een tarief dat tot doel heeft alle gebruikers van het distributienet te laten bijdragen in de kosten ervan.

Wat is een prosumer?

Het woord prosument komt van de samentrekking van “producent” en “verbruiker”.
Een prosument is dus een gebruiker van het distributienet met een gedecentraliseerde fotovoltaïsche installatie (met een vermogen van 10 kVa of minder), die elektriciteit aan het net kan toevoegen of onttrekken.

prijsstelling en winstgevendheid voor prosumenten

Het prosumententarief heeft weinig invloed op de algemene rentabiliteit van een fotovoltaïsch project. De Vereniging voor de bevordering van hernieuwbare energie bevestigt immers dat de investering binnen 5 tot 6 jaar kan worden terugverdiend, afhankelijk van het project. Uitgaande van een levensduur van ten minste 25 jaar hoeft de consument zich geen zorgen te maken. Hij zal nog vele jaren profiteren van goedkope zonnestroom.

Hoe wordt het prosumententarief berekend?

Het prosumententarief kent twee tariefopties:

Dit is een variabel tarief dat afhangt van het eigenverbruik van de verbruiker. Om voor dit tarief in aanmerking te komen, is de installatie van een slimme meter vereist om de onttrekkingen en herinjecties van elektriciteit in het net nauwkeurig te kunnen meten.

This is a fixed tariff that depends on the output power of your inverter.

Dit is een vast tarief dat afhangt van het uitgangsvermogen van uw omvormer.

Comparison of prosumer tariffs volgens het eigenverbruik

Request a quote

Request a quote